Kontakt

SGPM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej Allcon Investment Sp. z o.o.)

ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia
NIP 586-02-24-629
REGON 190367612

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000664332.
Tel: +48 58 660 1990
Fax: +48 58 660 1991

Formularz kontaktowy ›